Lagalegur fyrirvari

Almennur fyrirvari

Sparisjóðurinn byggir upplýsingarnar á vefnum á heimildum sem hann telur áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Sparisjóðnum er ekki skylt að uppfæra það sem fram kemur á vefnum og kunna upplýsingarnar að breytast án fyrirvara. Sparisjóðurinn á höfundarrétt að öllum þeim upplýsingum sem fram koma nema annað sé tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Sparisjóðsins þarf til að endurbirta upplýsingar á vefnum, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis upplýsingarnar eru eða hver tilgangur endurbirtingar er, afritunar eða dreifingar. Viðskiptamönnum Sparisjóðsins er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Sparisjóðurinn safnar ekki upplýsingum um notendur vefsins nema þær séu til þess fallnar að uppfylla óskir notenda á einhvern hátt. Hann getur í einhverjum tilvikum óskað eftir tilteknum upplýsingum um notanda, svo sem nafn, netfang, nafn fyrirtækis eða síma. Það er algerlega á valdi notanda hvort hann gefi þessar upplýsingar.

Sparisjóðurinn safnar saman upplýsingum um lén notenda til þess að hafa yfirsýn yfir heimsóknir á vefinn. Upplýsingarnar gera Sparisjóðnum kleift að greina þarfir notenda, þ.e. hvaða hlutar vefsins eru mest heimsóttir o.s.frv. Þessar upplýsingar eru einungis notaðar til að bæta vefinn.

Á vefnum eru tengingar við aðrar vefsíður. Tengingarnar fela ekki á nokkurn hátt í sér ábyrgð Sparisjóðsins á efni viðkomandi vefsíðna.

Sparisjóðurinn miðlar ekki undir nokkrum kringumstæðum upplýsingum um notendur til þriðja aðila, nema notendur óski eftir því sjálfir. Hann áskilur sér rétt til þess að breyta eða uppfæra þennan fyrirvara hvenær sem er.

Fyrirvari vegna viðskipta á Netinu

Sparisjóðurinn ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef bankans né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma. Sparisjóðurinn ber ekki ábyrgð á tjóni vegna tapaðra fjárfestingatækifæra notenda.

Upplýsingar sem birtar eru á vef Sparisjóðsins fela á engan hátt í sér ráðleggingar um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga og bera notendur vefsins einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum. Sparisjóðurinn kann þó að veita ráðgjöf til viðskiptavina í gegnum vefinn um kaup eða sölu fjármálagerninga og/eða um skattamál, enda kemur þá skýrt fram á vefnum að um ráðgjöf sé að ræða. Upplýsingar og ráðgjöf Sparisjóðsins á vefnum miðast ekki við ákveðin fjárfestingarmarkmið, ákveðna fjárhagsstöðu eða sérhagsmuni tiltekinna notenda og er ávallt almenns eðlis, þar sem ekki er hægt að taka tillit til aðstæðna hvers og eins. Sparisjóðurinn ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af slíkri upplýsinga- eða ráðgjöf.

Viðskipti með fjármálagerninga eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Fyrri verðbreytingar gefa ekki endilega vísbendingu um verðbreytingar í framtíð. Notendur vefsins eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um þá fjármálagerninga sem þeir standa frammi fyrir.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?