Sparnaður

Í samráði við þjónustufulltrúa sparisjóðsins finnur þú heppilegan sparnaðarreikning og getur gert samning um að láta skuldfæra ákveðna fjárhæð reglulega af launareikningi þínum eða öðrum reikningum. Með því að nýta þér skipulagðan sparnað stuðlar þú að góðu skipulagi á fjármálum þínum og getur aukið sparifé þitt án teljandi fyrirhafnar. Þjónustufulltrúar sparisjóðsins ráðleggja þér hvernig heppilegast er að ávaxta spariféð að teknu tilliti til binditíma og skattlagningar - einfalt og þægilegt. 

Sparnaðarreikningar sparisjóðsins eru ólikir að gerð og hafa mismunandi eiginleika. Þeir geta verið ávallt lausir eða bundnir til lengri eða skemmri tíma og einnig getur vaxtastig þeirra verið breytilegt eftir innistæðu. 

Áskriftarreikningur

Áskriftarreikningur er bundinn, verðtryggður reikningur sem hentar vel fyrir þá sem vilja njóta góðrar ávöxtunar og hentar sérlega vel fyrir skipulagðan sparnað. Upphæðin er bundin til 60 mánaða og er öll upphæðin laus að þeim tíma loknum. Með áskriftarreikning tryggir þú þér góða ávöxtun og með verðtryggingu er sparnaðurinn tryggður gegn verðbólgu og þannig býður reikningurinn upp á stöðugleika í ávöxtun langtímasparnaðar.

Bakhjarl

Bakhjarl er bundinn, verðtryggður reikningur sem hentar vel fyrir þá sem vilja njóta góðrar ávöxtunar og binda upphæð sína í ákveðinn tíma. Hver innborgun á bakhjarli getur verið bundin til 36, 48 eða 60 mánaða og er laus í einn mánuð að þeim tíma loknum og síðan aftur bundin í fimm mánuði. Með bakhjarli tryggir þú þér góða ávöxtun og með verðtryggingu er sparnaðurinn tryggður gegn verðbólgu og þannig býður reikningurinn upp á stöðugleika í ávöxtun langtímasparnaðar. 

Framtíðarreikningur

Framtíðarreikningur er góður kostur fyrir mömmur, pabba, afa, ömmur og alla þá sem vilja leggja góðan grunn að framtíð barns. Kannski verður sjóðurinn lykillinn að fyrstu íbúðinni, bílnum, draumaferðinni eða skólagjöldunum. Reikningurinn ber hæstu vexti verðtryggðra innlánsreikninga Sparisjóðsins hverju sinni og er því tilvalinn kostur fyrir sparnað til framtíðar. Hægt er að stofna og leggja inn á reikninginn hvenær sem er fyrir 15 ára aldur barnsins og það er engin lágmarksinnborgun. Framtíðarreikningur er bundinn til 18 ára aldurs og kjör haldast óbreytt þótt innistæða sé ekki tekin út við 18 ára aldur. 

Þegar stofnaður er framtíðarreikningur fá börn Króna eða Krónu sparibauk. Þau sem koma og tæma sparibaukinn sinn gætu átt von á skemmtilegum glaðningi. 

Tengill: fjármunir ófjárráða barna!

Gjaldeyrisreikningur

Sparisjóðurinn býður upp á gjaldeyrisreikninga í öllum helstu gjaldmiðlum. Engin þóknun er á gjaldeyrisreikningum. 

Gullárareikningur

Gullárareikningur er hávaxtareikningur fyrir 60 ára og eldri og er tilvalinn fyrir þá sem vilja háa ávöxtun. Vextir gullárareiknings reiknast tvisvar á ári. Reikningurinn hefur engan binditíma og ekki er gerð krafa um lágmarksinnistæðu. Hvorki úttektargjöld né þjónustugjöld eru á gullárareikningi.

Netreikningur

Sparisjóðurinn býður upp á netreikning sem er hávaxta sparnaðarleið í heimabanka. Reikningurinn er óverðtryggður og óbundinn og fara vextirnir eftir innistæðu hans. Fjárhæðin er ávallt laus til útborgunar og millifærsla í heimabankanum er gjaldlaus. Ekki er gerð krafa um lágmarksfjárhæð á reikningnum - vextirnir koma strax með fyrstu krónunni og er ávöxtunin færð inn í árslok. Netreikningur er góður kostur fyrir þá sem vilja sjálfir halda utan um sinn sparnað og sýsla með hann milliliðalaust. 

PM-reikningur

PM-reikningur (peningamarkaðsreikningur) sparisjóðsins er afburða góður kostur fyrir einstaklinga sem leita eftir hagkvæmri lausafjárávöxtun og vilja njóta hárra vaxta peningamarkaðarins. Lágmarksinnistæða á PM-reikningi sparisjóðsins er 250.000 krónur og er hvert innlegg bundið í 10 daga. 

SP12

Sparisjóðurinn býður viðskiptavinum sínum upp á SP12 sem er hávaxta sparnaðarleið í heimabanka þar sem vextir greiðast mánaðarlega. Reikningurinn er óverðtryggður og óbundinn og fara vextirnir eftir innistæðu hans. Fjárhæðin er ávallt laus til útborgunar og millifærsla í heimabankanum er gjaldlaus. Ekki er gerð krafa um lágmarksfjárhæð á reikningnum - vextirnir koma strax með fyrstu krónunni og greiðast þeir tólf sinnum á ári. SP12 er góður kostur fyrir þá sem vilja sjálfir halda utan um og sýsla með sparnað sinn milliliðalaust. 

Tromp-reikningur

Trompreikningar eru óverðtryggðir reikningar sem hægt er að velja um hvort séu lausir eða bundnir til 12, 24, 36, 48 eða 60 mánaða. Þannig er hægt að velja hvort og þá hvaða binditími hentar best. Sé innistæða bundin er hún ávallt laus til úttektar gegn greiðslu úttektargjalds. Að loknum binditíma greiðist ekki úttektargjald. Vextir leggjast við einu sinni á ári, í desemberlok, og eru þeir alltaf lausir til úttektar. 

Vaxtavelta

Vaxtavelta Sparisjóðsins er óverðtryggður innlánsreikningur fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem vilja auðvelda og örugga ávöxtun. Sérstaða vaxtaveltu felst í háum vöxtum, engum binditíma höfuðstóls og möguleika á vaxtavöxtum.

  • Vextir, sem ákveðnir eru í byrjun hvers ársfjórðungs, eru færðir á reikninginn í lok hvers ársfjórðungs og geta þá verið lausir til ráðstöfunar.
  • Höfuðstóllinn er alltaf laus, en sé tekið út innan 90 daga frá innborgun, greiðist 0,9% úttektargjald af úttektarfjárhæð, sem dregst af næstu vaxtainnborgun.
  • Lágmarksinnistæða er kr. 500.000,-

VSK-reikningur

VSK-reikningur er óverðtryggður reikningur án lágmarksinnistæðu. Eins og nafnið gefur til kynna er VSK-reikningurinn hugsaður til að halda utan um þá fjárhæð sem greiða á í virðisaukaskatt annan hvern mánuð. Það gerir fyrirtækjum og sjálfstæðum atvinnurekendum kleift að halda þeirri fjárhæð sem greiða á í virðisaukaskatt aðskildri frá öðrum rekstri fram að gjalddaga. Reikningurinn einfaldar þannig allt bókhald.

Reikningurinn er opinn á gjalddaga VSK, þremur virkum dögum á undan og þremur virkum dögum á eftir. Upphæðin ávaxtast á milli gjalddaga og innistæðan er fyrir hendi þegar greiða á virðisaukaskattinn. 

Lífsval - viðbótarlífeyrissparnaður

Fjárhagslegt öryggi eftirlaunaáranna er okkur öllum mikilvægt. Ef þú hefur viðbótarlífeyrissparnað viðheldur þú eða eykur þú lífsgæði þín við starfslok.

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?