Örn Arnar Óskarsson ráðinn sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Suður-Þingeyinga ses.

Örn Arnar Óskarsson hefur verið ráðinn sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Suður-Þingeyinga ses.

Örn hefur víðtæka reynslu af fjármálamarkaði en hann hefur starfað nánast óslitið í greininni frá árinu 2000.  

Síðastliðin átta ár hefur Örn unnið sem viðskiptastjóri í fyrirtækjaþjónustu Landsbankans.  Fyrir það starfaði hann m.a. sem sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Norðlendinga og síðar sem útibússtjóri Byrs Sparisjóðs eftir að sparisjóðirnir sameinuðust.  Á þeim tíma kom Örn að samstarfi og sameiginlegum verkefnum sparisjóðanna með ýmsum hætti.

Örn hefur mikla reynslu úr atvinnulífinu og góða þekkingu á flestum atvinnugreinum. Langur starfsferill á fjármálamarkaði, ásamt því að þjónusta og greina ýmiskonar atvinnurekstur, veita honum góða innsýn í starfsumhverfi Sparisjóðsins. Hann hefur mikla reynslu af útlánastarfsemi, bæði til einstaklinga og fyrirtækja.   Þá þekkir Örn vel til á starfssvæði Sparisjóðsins, en hann ólst upp á Kópaskeri og hefur alltaf átt góðar tengingar í Þingeyjarsýslur.

Örn mun hefja störf hjá Sparisjóðnum í ágúst.  

Um Sparisjóð Suður-Þingeyinga ses.

Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses. er ein elsta fjármálastofnun landsins en hann varð til við sameiningu fimm sparisjóða í Suður-Þingeyjarsýslu. Sá elsti þeirra, Sparisjóður Kinnunga, var stofnaður árið 1889. Hinir voru Sparisjóður Aðaldæla, Sparisjóður Fnjóskdæla, Sparisjóður Mývetninga og Sparisjóður Reykdæla. 

Aðalstarfstöð Sparisjóðsins er á Laugum í Reykjadal en að auki eru starfræktar tvær starfsstöðvar, annars vegar í Reykjahlíð, Mývatnssveit en hins vegar á Garðarsbraut, Húsavík. Samkvæmt samþykktum sjóðsins telst starfssvæði hans vera Þingeyjarsýslur þó viðskiptavinir sjóðsins séu dreifðir um allt land. Samkvæmt ársreikningi 2021 voru stöðugildi í árslok, 10,3 talsins. 

Sparisjóðurinn er sjálfseignarstofnun sem hefur það hlutverk að stunda svæðisbundna fjármálastarfsemi á grundvelli samfélagslegrar ábyrgðar. Er það hlutverk hans að standa vörð um og þróa atvinnulíf, mannlíf og velferð svæðisins. 

Starfsemi Sparisjóðs Suður-Þingeyinga byggir á nálægð við viðskiptavini, heiðarleika og trausti, þekkingu á aðstæðum og þörfum viðskiptavina og svæðis, hóflegum vaxtamun, skynsamlegum útlánum og samstarfi við aðra sparisjóði um að hámarka hagkvæmni og þekkingu í starfi sjóðsins.