Eignarhald

Stofnfé Sparisjóðs Strandamanna var í árslok 2018, kr. 292,0 millj. og skiptist það í jafn marga hluti. Stofnféð er í eigu 103. aðila. Á þessum tímapunkti átti engin stofnfjáraðili yfir 5% eignarhlut.