Sameining Sparisjóðs Svarfdæla og Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis

26.03 2013

Sameining Sparisjóðs Svarfdæla og Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis

Stjórnir Sparisjóðs Svarfdæla (SPSV) og Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis (SPÞ) hafa samþykkt að sameina rekstur þessara tveggja sparisjóða. Gerð hefur verið samrunaáætlun fyrir sjóðina sem áformað er að leggja fyrir stofnfjárhafafundi í tengslum við aðalfundi þeirra í vor.

Sjóðirnir tveir eru um margt líkir og hafa sömu skyldum að gegna, hvor í sínu samfélagi. Í báðum sjóðum hefur verið unnið hörðum höndum undanfarin misseri að því að treysta rekstur sjóðanna til framtíðar til að tryggja tilvist þeirra og þar með fjármálaþjónustu á heimasvæðum þeirra.

“Við erum ánægð með að taka fyrsta skrefið í sameiningu sparisjóða og vonum að allir stofnfjáreigendur taki þessum tíðindum vel,” segir Helga Björk Eiríksdóttir, formaður stjórnar Sparisjóðs Svarfdæla.  “Sameiningin mun auka útlánagetu og þar með gera okkur kleift að verða öflugri bakhjarl fyrir atvinnulíf og heimili á starfsvæði sameinaðs sjóðs.“

Það hefur víða komið fram að til að tryggja rekstur sparisjóða í landinu verði að sameina sjóði þannig að stærri og öflugri einingar verði til.  Aukin krafa um eiginfjárhlutfall og auknar álögur á sjóðina vegna skattlagningar og eftirlits með starfsemi þeirra eru mjög íþyngjandi fyrir rekstur smærri fjármálafyrirtækja.

Hólmgeir Karlsson, stjórnarformaður Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis: “Við teljum að með þessum samruna verði til nýtt afl og ný von innan sparisjóðanna. Með sameiningu næðist umtalsverð hagræðing í rekstri. Má nefna að eftirlitskostnaður minnkar, svo og kostnaður vegna ytri og innri endurskoðunar og yfirstjórnar. Þessi áform okkar eru einnig hvatning og áskorun til annarra sparisjóða að fara sömu leið í þeim sama tilgangi að tryggja tilvist sparisjóða sem mótvægis á einsleitum fjármálamarkaði.“

Gangi áætlanir eftir mun samruninn miðast við 1. janúar 2013. Heildareignir sameinaðs sjóðs nema um sex milljörðum króna, innlán rúmum þremur milljörðum króna og eigið fé um 500 milljónum króna. Sameinaður sparisjóður starfar á Dalvík, Þórshöfn, Kópaskeri, Raufarhöfn og í Hrísey. Starfsmenn eru 18 talsins.

Fyrirhugaður samruni er háður samþykki opinberra aðila, bæði Fjármálaeftirlitsins og ESA (Eftirlitsstofnunar EFTA).

 

Nánari upplýsingar veita:

Helga Björk Eiríksdóttir, s. 894 8888,
formaður stjórnar Sparisjóðs Svarfdæla.

Hólmgeir Karlsson, s. 893 9750,
formaður stjórnar Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis.