Úttektarheimildir kreditkorta yfirfarnar að beiðni Seðlabankans

13.10 2008

Úttektarheimildir kreditkorta yfirfarnar að beiðni Seðlabankans

Teljir þú þig hins vegar þurfa hærri heimild er þér velkomið að hafa samband við starfsfólk sparisjóðanna eða beint við Kreditkort í síma 550 1500 eða Valitor í síma 525 2000. Hér fyrir neðan má finna fréttir frá Kreditkortum og Valitor vegna þessa.

Tilkynning frá Kreditkortum, útgefanda MasterCard:
Þjónusta við MasterCard og American Express korthafa er óskert bæði innanlands og erlendis.
Heimildir hafa verið lækkaðar til samræmis við undangengna notkun korthafa, en var það gert í ljósi aðstæðna. Við lækkun á heimildum var miðað við nánast tvöfalda upphæð hæsta reikning sl. 12 mánuði.
Í langflestum tilfellum munu korthafar ekki vera varir við þessa breytingu þar sem verið er að lækka ónotaðar heimildir korthafa. Telji korthafar sig þurfa hærri heimild er þeim bent á að hringja í þjónustuver okkar í síma 550-1500

Tilkynning frá Valitor, útgefanda VISA:
Engin skerðing á notkun, en ónýttar heimildir lækkaðar.
Breytingar á heimild hafa lítil áhrif á notkun korta heima eða erlendis nema um óvenju mikla tímabundna notkun sé að ræða og tekur einungis til innan við helmings allra korthafa.
Aðgerðin er útfærð þannig að korthafar sem ekki hafa nýtt sér heimildina til fulls til þessa, mega búast við því að núverandi heimild verði færð til samræmis við raunnotkun eða í tvöfalda meðal mánaðar notkun þessa árs, á hvert kort. Þetta þýðir t.d. að í tilviki korthafa sem hingað til hefur haft 400.000 kr. í úttektarheimild en hefur að meðaltali nýtt sér 180.000 kr. á mánuði, að ný heimild hans mun nema 360.000 kr. á mánuði. Hafi korthafi haft 400.000 kr. í úttektarheimild en hefur að meðaltali nýtt sér 220.000 kr. á mánuði, verður heimild hans óbreytt. Þeim korthöfum sem telja sig þurfa á hærri heimild að halda er bent á að hafa samband við viðskiptabanka sinn eins og fyrr.
Vegna þeirra aðstæðna og óvissu sem skapast hefur hjá viðskiptabönkum á Íslandi hefur VALITOR orðið við beiðni Seðlabankans um að yfirfara úttektarheimildir VISA kreditkorthafa með það að markmiði að lækka heimildirnar til samræmis við notkun viðkomandi korthafa. Sambærileg yfirferð er í gangi hjá öðrum kortafyrirtækjum. Hingað til hafa viðskiptabankarnir verið ábyrgir fyrir úttektum og úttektarheimildum, en nú hefur sú ábyrgð færst yfir á Seðlabankann með setningu neyðarlaganna 7. október sl. Úttektarheimildir korthafa voru meðhöndlaðar sem skuldbinding í bókhaldi hvers útgáfubanka og hækkuðu því heildarskuldastöðu viðkomandi banka.
Korthafar geta séð nýja heimild á netyfirliti sínu og VALITOR mun senda öllum VISA korthöfum bréf varðandi þetta á næstu dögum.
VALITOR vill koma því á framfæri að notkun VISA korta hér heima og erlendis gengur eðlilega.