PM reikningur

Peningamarkaðsreikningur Sparisjóðsins er afburða góður kostur fyrir fyrirtæki sem leita eftir hagkvæmri lausafjárávöxtun og einstaklinga sem vilja njóta hárra vaxta peningamarkaðarins og öryggis og sveigjanleika sparireiknings. Lágmarks innstæða á Peningamarkaðsreikningi sparisjóðsins er 250.000 krónur.  

Einn meginkostur Peningamarkaðsreiknings er hve sveigjanlegir skilmálar hans eru:

  • Aðeins 10 daga binding - eftir það alltaf laus
  • Engin þjónustugjöld, innlausnargjald eða aðrar þóknanir

Að auki njóta eigendur Peningamarkaðsreiknings margháttaðrar þjónustu Sparisjóðsins um leið og þeir byggja upp traust viðskiptasamband.

Vextir