110% leiðin

Sparisjóðurinn áskilur sér rétt til þess að óska eftir frekari upplýsingum um eignakönnun eða greiðslumat. Eftirgjöf skulda vegna aðlögunar íbúðalána er riftanleg ef upplýsingar frá lánþega eru rangar.

Að jafnaði er ekki gert ráð fyrir að niðurfelling skulda samkvæmt framangreindu úrræði leiði til þess að greiðslubyrði af áhvílandi fasteignaveðlánum fari niður fyrir 18% af tekjum ársins 2010. 

Umsókn til útprentunar er hægt að nálgast hér.
Leita